Danish DA English EN German DE

ROLLER & RELATIONER

KULTUR OG ROLLER ER VEJEN TIL NYE RELATIONER

Vi spiller alle en rolle på arbejdspladsen, ligesom vi har en rolle derhjemme og sammen med vennerne. Måden vi spiller rollerne på og de relationer vi har til hinanden, er afgørende for om vi når vores mål og får realiseret vore drømme.

Roller & Relationer er kurset, hvor vi retter opmærksomheden mod, hvilke roller vi hver især har på teamet og de relationer vi har til hinanden.

Indledningsvist skal hver enkelt deltager introducere sig selv overfor de andre i gruppen via et EgoGram, som er en kreativ udformet planche, hvor deltagerne ud fra nogle overskrifter, skal give et billede af deres egen personlighed.

Herefter præsenteres deltagerne for rolletyperne i teamudviklingsmodellen Det Succesfulde Team™, som består af 5 roller der alle er baseret på de adfærdsmønstre som vi alle tillægger os. Rollerne fastlægges ud fra vores handlinger, adfærd, stresshåndtering samt ressourcer. Denne del af kurset kommer til at give deltagerne et indblik i, hvorledes de personlige roller har indflydelse på samarbejdet og de forskelle der kan skabe kløfter på tværs af afdelinger. 

Vi udfordrer dernæst deltagernes opfattelse af et team og giver indblik i de faktorer, som påvirker vores evne til at skabe noget i fællesskab; og ikke mindst at bidrage til den fælles succesoplevelse. Vi kommer til at arbejde med elementer som at tage personligt ansvar, være åben og ærlig samt at skabe de vind-vind situationer, hvor vi alle synes det er fedt at være med. 

I den afsluttende del af kurset indgår 3 praktiske øvelser med fokus på selvtillid, tillid og samarbejde. Herefter samles der op og reflekteres over dagens begivenheder. 

 • INFO

  Målet med kurset er at medvirke til en udligning af kulturforskellene mellem to eller flere sammensatte grupper/afdelinger under en forandringsproces, herunder at bidrage til fælles kultur og værdier på tværs af persontyper, roller og personlige relationer.

   

 • DELTAGERE

  5 – 50 personer

 • VARIGHED

  1 dag

 • PRIS PR. PERSON

  Kr. 1.495,-

 • MIN. AFREGNING

  Kr. 14.950,-

 • Alle priser er ekskl. moms

Adresse

FIELDMORE
Virkelyst 2 - 4
7400 Herning